գիտութիւն

գիտութիւն

Dasnabedian 1995: 426

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 23,10
science

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c գ. γνῶσις, ἑπιστήμη scientia, cognitio, notitia, peritia Գիտելն. ճանաչողութիւն ստոյգ. հասողութիւն փորձիւ կամ պատճառաւ. հմտութիւն. տեղեկութիւն. ուսումն. իմաստութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲ — (ի.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν, βίμ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲԷ — (ի, ից.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. χερούβ, χερουβείμ, βίμ, βεῖν …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲԻՄ — (իմք, իմաց.) NBH 2 1004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ՔԵՐՈՎԲ ՔԵՐՕԲ ՔԵՐՈԲ ՔԵՐՈՒԲ ՔԵՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈԲԷ ՔՐՈՎԲԷ ՔԵՐՈՎԲԻՄ ՔԵՐՈԲԻՄ. Բառ եբր. քերուպ. յոքնակի՝ քերօպիմ, քէրուպիմ. Վերին դաս զուարթնոց զկնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՆԽԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1049 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. πρόγνωσις praenotio, praescientia πρόνοια providentia եւ consultum, industria. Կանուխ կամ կանխաւ գիտութիւն հանդերձելոց, յառաջ գիտութիւն. իբրու սեպհական աստուծոյ՝ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐՀՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0420 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 12c, 13c գ. ἑμπειρία peritia, experientia. Խորին հմտութիւն՝ մանաւանդ փորձառական. վարժութիւն. կրթութիւն. տեղեկութիւն գիտութեանց. փորձ. *Գիտութիւն (է չորեքկին). հմտութիւն, ներհմտութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՐՈԳ — ( ) NBH 2 0446 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. πρόσφατος, καινότερος recens, recentior. Նոր. նորագոյն. այն ինչ զառաջինն եղեալ, կամ յառաջին վիճակ վերածեալ. դեռ նոր, նորանց եղած. ... *Զոր նորոգեաց մեզ ճանապարհ նորոգ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԻՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἅγνωστος, ἁγνοούμενος ignotus, quod ignoramis Որ չէ գիտելի. անծանօթ. ոչ ծանուցեալ. անյայտ. անիմանալի. անհաս. չգիտցուած, խելք չհասնելու. ... *Յաստուածայինս ասի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 436 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. ԲԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ գրի եւ ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ. Գիտութիւն բանից. բանաւոր գիտութիւն. հմտութիւն. որպէս եւ ՎԵՐՆԱՅԻՆ ԲԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ՝ է Աստեղաբաշխութիւն. *Ոչ բաւականանամ իմով աղքատիմասն բանագիտութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱՒՈՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 15c ա. φυσικός, σύμφυτος, ἑπιπεφυκός aturalis, innatos, proprius որ եւ ԲՆԱՒՈՐ. Բնական. եւ ընդաբոյս տնկակից. սեպհական. իւրական. բուն, եւ Ընտանի. *Բնաւորական իր: Նիւթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (իբր վերացեալ) αἵσθησις, αἵσθημα sensio, sensus, cognitio, intelligentia. Զգացումն, ըմբռնումն, ճանաչումն, տեղեկութիւն. *Տեսութիւնն միայն ունի զերկիւղն, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.